Serving size of traditional kuih (rice and rice-flour based) according to calorie content


    Traditional Kuih (rice and rice-flour based)

Makanan / Foods

Hidangan / Serving Size

Berat (g) / Weight (g)


Tinggi / High (151-300 kcal)
Tepung bungkus / Tepung bungkus 
Bidaran / Bidaran
Kuih bom / Kuih bom 
Kuih sri muka / Kuih sri muka 
Bingka tepung beras / Bingka tepung beras 
Pulut panggang / Pulut panggang 
Kuih koci pulut putih / Kuih koci with white glutinous rice 
Kuih kasui / Kuih kasui 
Kuih koci pulut hitam / Kuih koci with black glutinous rice 
1 biji/1 piece
1 keping/1 piece
1 biji/1 piece
1 keping/1 piece
1 keping/1 piece 
1 biji/1 piece 
1 biji/1 piece 

1 keping/1 piece
1 biji/1 piece 85
69
63
99
100
83
82

103
82 

 

 

<sangat tinggi / very high>  <tinggi / high>  <sederhana / medium>  <rendah / low>