Serving size of other traditional kuih according to calorie content


    Other Traditional Kuih

Makanan / Foods

Hidangan / Serving Size

Berat (g) / Weight (g)


Rendah / Low (0-50 kcal)
Kerepek ubi kayu / Kerepek ubi kayu 
Kuih telur labah / Kuih telur labah 
Kuih bangkit sagu / Kuih bangkit sagu 
Kuih bangkit / Kuih bangkit
1 keping / 1 piece 
1 biji / 1 piece 
1 keping / 1 piece 
1 keping / 1 piece 

11
10
4
3 

 

 

 

 

 

<sangat tinggi / very high>  <tinggi / high>  <sederhana / medium>  <rendah / low>